POUŽÍVANÉ MATERIÁLY


Mäkké striekané izolácie

sú vhodné na vytváranie tepelných a zvukových izolácií striekacou metódou pomocou špeciálnych vysokotlakových prístrojov medzi krokvy na difúznu fóliu a taktiež na sadrokartónové konštrukcie, priečky. Nevznikajú tepelné mosty. Môžu byť použité na izoláciu stien, podláh, stropov, podkrovia.

Izolácia behom používania nesmie byť vystavená dlhodobému mechanickému namáhaniu a tiež navlhčeniu, kondenzáciou vodnej pary a pôsobením poveternostných podmienok.

Mäkké striekané izolácie dosahujú konečné vlastnosti po 24 hodinách.

 • mäkká pena s otvorenou bunkovou štruktúrou

 • účinná tepelná a najmä akustická izolácia pre interiér

 • súčiniteľ tepelnej vodivosti λ= 0,040 W/(m.K)

 • objemová hmotnosť 9-12 kg/m³

 • spotreba materiálu cca 1,2 kg/m² pri hrúbke 100 mm

Polotvrdé striekané izolácie

sú odporúčané k izolovaniu a utesneniu povrchov stropov, stien v interiéri, ale aj exteriéri povrchov. Polotvrdé penové striekané izolácie sú vhodné aj pre zateplenie priemyselných hál a chladiarní na prechovávanie potravinárskych produktov . Výhodou je vysoká životnosť, priľnavosť ku povrchom, jednoliata vrstva bez tepelných mostov. Vytvárajú tepelné a zvukové izolácie striekacou metódou pomocou špeciálnych vysokotlakových prístrojov.

Polotvrdé striekané penové izolácie dosahujú konečné vlastnosti po 24 hodinách.

 • polotvrdá pena s uzavretou bunkovou štruktúrou

 • účinná tepelná izolácia s nízkou nasiakavosťou pre interiér

 • súčiniteľ tepelnej vodivosti λ= 0,023 W/(m.K)

 • objemová hmotnosť 32-38 kg/m³

 • spotreba materiálu cca 3,5 kg/m² pri hrúbke 100 mm

Tvrdé striekané izolácie

sú odporúčané pre izoláciu a tesnenie plochých striech. Dvojzložkový polyuretánový systém vytvára tepelné izolácie z tvrdej polyuretánovej peny striekacou metódou, pomocou vysokotlakových prístrojov. Vytvára pochôznu, bezškárovú izolačnú vrstvu bez zmeny tvaru. Medzi výhody tvrdých penových izolácií patrí vysoký tepelný odpor. V zime zabraňuje úniku tepla a tým šetrí náklady na vykurovanie. Výborne tesní a zabraňuje zatekaniu.

Tvrdé striekané penové izolácie dosahujú konečné vlastnosti po 24 hodinách.

 • tvrdá pena s uzavretou bunkovou štruktúrou

 • účinná tepelná izolácia s nízkou nasiakavosťou

 • možnosť použiť v exteriéri, pena je pochôdzna

 • súčiniteľ tepelnej vodivosti λ= 0,021 W/(m.K)

 • objemová hmotnosť 50-55 kg/m³

 • spotreba materiálu cca 5,0 kg/m² pri hrúbke 100 mm